Kernplan Well-Wellseind

In samenwerking met onze gemeente Maasdriel gaan we een Kernplan Well-Wellseind maken. Het doel is om vast te stellen wat belangrijk is voor ons inwoners. Basis voor het plan wordt het resultaat van een enquête die we in april 2021 gaan houden. We willen onder andere graag weten wat er goed gaat en wat er beter kan in onze dorpen.

De enquête kan zowel digitaal als op papier worden ingevuld. Voorkeur is om het digitaal te doen.

Binnenkort hoor je meer.

Buurtpreventie-app: contact met de Politie

In Well is een fijnmazig netwerk van WhatsApp-groepen voor buurtapppreventie. Doe je al mee? Op http://dorpwell.nl/buurtapp kun je meer lezen.

De politie zit niet in deze WhatsApp-groep; ze onderhoudt contact via de app Veilige Buurt. Het is geen vervanging voor de Whats-Appgroep, maar een extra platform waarmee de politie werkt. Voor een instructievideo zie deze Facebookpagina.

AED bij Amadeus Wellseind

In samenwerking met Bommelerwaard Hartveilig heeft de Dorpsraad een AED laten plaatsen bij restaurant Amadeus in Wellseind. Nu heeft Wellseind ook één AED, naast twee in Well. 

Herbert Groeneveld (voorzitter Dorpsraad) heeft vorige week het kastje symbolisch overhandigd gekregen van Stichting Bommelerwaard Hartveilig. De Dorpsraad heeft op zijn beurt het onderhoudscontract op zich genomen. Bistro Amadeus heeft de lokatie en stroom beschikbaar gesteld.

Oproep

Stem! Welk logo?

Vier logo's zijn er binnengekomen als vervanger van het oude logo.
Welk logo vind jij het mooiste? 

Stemmen doe je door één rondje te kiezen die onder de logo's staan.

(Klik op de foto voor een vergroting in een nieuw venster)

Logo 1 Logo 2
Logo 3 Logo 4