Burenhulp

Lukt het even niet ..?
Hulp nodig met ..?

In Well is sinds kort het project burenhulp gestart. Heb je een éénmalige hulpvraag, dan kun je een beroep doen op een buurman of -vrouw! Zie de flyer voor meer info.

Presentatie 'Veilige-buurt' app.

Op 3 juli is er vanaf 20 uur in het Dorpshuis te Well een presentatie over de app 'Veilige Buurt'. Hoe werkt deze, waarom gebruikt de politie geen WhatsApp en zijn er succesverhalen? Een agent van politie Maasdriel hoopt aanwezig te zijn

In Well zijn diverse Whats-Appgroepen actief voor preventie, calamiteiten en alertheid. Deze blijven actief. De politie Maasdriel werkt echter met de app 'Veilige Buurt'. 

Tijdens deze avond gaat het specifiek over deze app, maar natuurlijk komen ook bijbehorende zaken langs. Waarom en hoe zou ik appen, wat kan ik doen en wat niet?

Brief naar gemeente en RijksWaterStaat over snelvaargebied

Het onderwerp snelvaren is afgelopen dagen weer druk bediscussieerd. Als Dorpsraad vragen wij al enkele jaren aandacht voor de overlast die het snelvaren met zich meebrengt. 

Onderstaande brief is verstuurd aan RijksWaterStaat en aan de Gemeente Maasdriel. 

Buurtpreventie-app: contact met de Politie

In Well is een fijnmazig netwerk van WhatsApp-groepen voor buurtapppreventie. Doe je al mee? Op http://dorpwell.nl/buurtapp kun je meer lezen.

De politie zit niet in deze WhatsApp-groep; ze onderhoudt contact via de app Veilige Buurt. Het is geen vervanging voor de Whats-Appgroep, maar een extra platform waarmee de politie werkt. Voor een instructievideo zie deze Facebookpagina.

Dorpsraad vergadert 29 mei

De Dorpsraad is (ook) een platform om verschillende groepen, initiatieven en partijen bij elkaar te brengen. Heb je een idee of ben je bezig met een onderwerp? Dan ben je van harte uitgenodigd voor de vergadering. Als groep, als vertegenwoordiger of met een nieuw idee.

Er zijn op dit moment verschillende ideeën en projecten. Door afstemming en overleg voorkom je dubbel werk; of een ander heeft net 'het' idee voor een probleem waar je tegenaan loopt. Een frisse (andere) blik helpt ook. 

Welkom op maandag 29 mei in het Dorpshuis!

Gemeente Bommelerwaard?

Wil je je zegje doen over een eventueel (?) te vormen gemeente Bommelerwaard? De griffier stuurde de volgende tekst door:

Gemeenteraad Maasdriel raadpleegt bevolking over bestuurlijke toekomst

Op dinsdag 4 april 2017 is er een inloopbijeenkomst over het rapport
‘Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard’. De inloopbijeenkomst wordt
georganiseerd door de gemeenteraad van Maasdriel en start om 19.00 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis in Kerkdriel.

Pagina's