Kernplan Well-Wellseind

De resultaten van de enquête worden nu verwerkt en gebuikt als basis voor het Kernplan. Zodra het plan klaar is, zullen we dit laten weten en delen. Dit als aanvulling op onderstaande eerdere berichten.

Met de resultaten gaan we als dorpsraad, samen met de gemeente, een kernplan opstellen. Doel van het kernplan is om de leefbaarheid in onze dorpen nog aangenamer te maken. De bouwstenen voor het kernplan komen uit de enquête, dus belangrijk dat je hem invult en je mening kenbaar maakt.

Onderstaand maakten we al eerder kenbaar.

Buurtpreventie-app: contact met de Politie

In Well is een fijnmazig netwerk van WhatsApp-groepen voor buurtapppreventie. Doe je al mee? Op http://dorpwell.nl/buurtapp kun je meer lezen.

De politie zit niet in deze WhatsApp-groep; ze onderhoudt contact via de app Veilige Buurt. Het is geen vervanging voor de Whats-Appgroep, maar een extra platform waarmee de politie werkt. Voor een instructievideo zie deze Facebookpagina.