BuurtApp: in gesprek met de politie

De BuurtApp groeit en enkele incidenten zijn al op kleine schaal met elkaar gedeeld. De Dorpsraad is bezig informatieborden met 'BuurtApp' te regelen, die in het dorp komen te hangen.

Doe je al mee/doet jullie straat al mee? Kijk op  dorpwell.nl/buurtapp 

Ook de politie zit niet stil. Binnenkort gaat de Dorpsraad en een vertegenwoordiging van de overkoepeldende hoofdgroep uit Well naar een presentatie van de politie. De uitnodiging van de politie:

"Als politie Bommelerwaard hebben we de afgelopen tijd bekeken hoe we beter kunnen samenwerken met de inwoners van de Bommelerwaard om zo onze heterdaadkracht te vergroten en betere opvolging te kunnen geven op de bestaande appgroepen die er al in diverse dorpen zijn.

Tijdens de avond zouden we jullie graag meenemen in ons plan en graag de discussie met jullie aan willen gaan hoe jullie dit zien en hoe jullie ten opzichte van ons plan staan. De uitnodiging is in eerste instantie voor de vertegenwoordigers van de dorpsraden en de beheerders van de app-groepen in de gemeente Maasdriel."

Reactie toevoegen

Wordt niet getoond op website.
2 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.