Resultaat enquête mobiele telefonie Well & Wellseind

In september hebben we een enquêteformullier met de Wellingelicht in Well en Wellseind deur aan deur bezorgd. In november hebben we de gegevens verwerkt in dit rapport.

De dorpsraad Well & Wellseind heeft dit rapport aangeboden aan de gemeente Maasdriel. Eerder dit jaar heeft de dorpsraad Alem ook een enquête mobiele telefonie uitgevoerd en tevens aangeboden aan de gemeente Maasdriel.
De gemeente Maasdriel gaat onze informatie doorzetten naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in de hoop dat gemeente Maasdriel kan meedoen met een pilot die vanuit het Ministerie in 2019 wordt opgestart. Dit betekent niet dat de problemen nu of op korte termijn worden opgelost. Wat de gemeente Maasdriel wellicht kan doen, is om met de uitslag van de pilot verder stappen te ondernemen richting providers of het agentschap telecom.

De gemeente Maasdriel geeft aan zich in te zetten, met de dorpsraden Alem en Well & Wellseind, om de providers te bewegen iets aan de mobiele bereikbaarheid te doen. Desalniettemin is het een hardnekkig probleem waarin een gemeente niet veel voor haar burgers kan betekenen, aangezien een mobiel abonnement een betaalde dienst is die formeel gezien niet verplicht is om signaal in huis te leveren.

De dorpsraad zal zich blijven inzetten om de huidige situatie te verbeteren en wil iedereen die heeft meegewerkt aan de enquête hartelijk danken voor de informatie en feedback. We zullen middels onze website en facebookpagina de inwoners van Well & Welleind blijven informeren over eventuele ontwikkelingen in dit traject.

Exemplaren van het rapport liggen bij op de leestafel van het dorpshuis en in de minibieb bij school. U kunt het rapport ook lezen in de link onder dit bericht.

Als u nog verdere opmerkingen en/of toevoegingen heeft, kunt u deze mailen naar info@dorpwell.nl.

 

Reactie toevoegen

Wordt niet getoond op website.
3 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.