Wat doet de Dorpsraad?

De dorpsraad is een orgaan dat ernaar streeft om de leefbaarheid in de kernen Well en Wellseind in stand te houden en te bevorderen en stelt zich tot doel het algemene belang van de bewoners te behartigen. De dorpsraad is niet politiek gebonden waardoor het zich volledig en ongebonden kan inzetten voor de kernen.

Wat doet de dorpsraad voor u;
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen zoals bewoners deze aangeven. 

Wat kunt u van de dorpsraad verwachten;
De leden van de dorpsraad zetten zich belangenloos in voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Well en Wellseind.

Wat verwachten wij van u:
Van u verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende in positieve wijze wil infomeren en wilt voorzien van advies.

In het kort is de dorpsraad:

  • een stichting die ernaar streeft om de leefbaarheid in beide kernen te bevorderen en in stand te houden in Well & Wellseind;
  • een aanspreekpunt voor algemene zaken die iedereen aangaan;
  • probeert zo algemene of overkoepelende thema's op de kaart te zetten, denk aan verkeersituaties, algemene voorzieningen en dergelijke;
  • niet een politieke partij of een verlengstuk van de gemeente
  • een orgaan dat werkt in projectgroepen, zoals werkgroep verkeer, groen en communicatie