Wie zit er in de Dorpsraad

== verdere informatie volgt later ==

De dorpsraad probeert zoveel mogelijk projectgericht te werken. Dat betekent dat voor elk thema de beste mensen uit het dorp worden gevraagd. Deelname kan dus op projectbasis. Voor een verkeersplan, voor een éénmalige actie, voor nadenken over beleid.

Een drietal personen vormt het kernbestuur en staat ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Verder komen de volgende leden regelmatig samen