dorpsraad

Kernplan Well-Wellseind

De resultaten van de enquête worden nu verwerkt en gebuikt als basis voor het Kernplan. Zodra het plan klaar is, zullen we dit laten weten en delen. Dit als aanvulling op onderstaande eerdere berichten.

Met de resultaten gaan we als dorpsraad, samen met de gemeente, een kernplan opstellen. Doel van het kernplan is om de leefbaarheid in onze dorpen nog aangenamer te maken. De bouwstenen voor het kernplan komen uit de enquête, dus belangrijk dat je hem invult en je mening kenbaar maakt.

Onderstaand maakten we al eerder kenbaar.

AED bij Amadeus Wellseind

In samenwerking met Bommelerwaard Hartveilig heeft de Dorpsraad een AED laten plaatsen bij restaurant Amadeus in Wellseind. Nu heeft Wellseind ook één AED, naast twee in Well. 

Herbert Groeneveld (voorzitter Dorpsraad) heeft vorige week het kastje symbolisch overhandigd gekregen van Stichting Bommelerwaard Hartveilig. De Dorpsraad heeft op zijn beurt het onderhoudscontract op zich genomen. Bistro Amadeus heeft de lokatie en stroom beschikbaar gesteld.

Oproep