gemeente

Dorpsschouw Well & Wellseind

Op een koude woensdagochtend, 7 november 2018, hebben leden van de dorpsraad en leden van de werkgroepen samen met vertegenwoordigers van de gemeente op gebied van verkeer, groen en openbare ruimte een dorpsschouw gelopen door Well & Wellseind. Tijdens deze wandeling zijn alle punten besproken die de inwoners hebben ingediend op de 3 oproepen van de dorpsraad op de facebookpagina Wellingelicht.

Brief naar gemeente en RijksWaterStaat over snelvaargebied

Het onderwerp snelvaren is afgelopen dagen weer druk bediscussieerd. Als Dorpsraad vragen wij al enkele jaren aandacht voor de overlast die het snelvaren met zich meebrengt. 

Onderstaande brief is verstuurd aan RijksWaterStaat en aan de Gemeente Maasdriel. 

Gemeente Bommelerwaard?

Wil je je zegje doen over een eventueel (?) te vormen gemeente Bommelerwaard? De griffier stuurde de volgende tekst door:

Gemeenteraad Maasdriel raadpleegt bevolking over bestuurlijke toekomst

Op dinsdag 4 april 2017 is er een inloopbijeenkomst over het rapport
‘Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard’. De inloopbijeenkomst wordt
georganiseerd door de gemeenteraad van Maasdriel en start om 19.00 uur in de
Raadzaal van het gemeentehuis in Kerkdriel.

Update Maas-Waalweg

In een nieuwsbrief vanuit de gemeente lezen we dat er 2 rotonde's komen: bij Nederhemert (Noord) en bij Delwijnen. Goed nieuws voor al onze fietsers, met name de jeugd die over deze route naar school moet.

Komt de Maas-Waalweg er eindelijk van? Volgens de planning in bijgevoegde nieuwsbrief begint de aanleg vanaf juni 2018.

Over de rotonde bij Nederhemert wordt op 21 maart een inloopavond georganiseerd in het Dorpshuis te Nederhemert. Mocht u geïnteresseerd zijn .. 

 

Inspraakavond Onderhoud N832

Inspraakavond over de N832.

Namens de provincie zetten we als Dorpsraad volgend bericht door. De N832 is een belangrijke verkeersader. Komt allen om uw mening te geven over wat er moet gebueren.

"In 2019 heeft de provincie Gelderland groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Deze werkzaamheden willen we combineren met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. Om u hierover te informeren organiseren wij op maandag 23 januari een inloopavond.

Onderhoudswerkzaamheden

Sneller internet KPN .. maar waar blijft het?

Een tussentijdse update zonder resultaat.

In het voorjaar brachten we al het nieuwsbericht dat KPN sneller internet gaat aanleggen (zie dit bericht). Ondertussen ligt het er al een tijdje in. Bij de nieuwe verdeelkast is het geluid van de ventilator te horen. Volgens een monteur een teken dat het systeem draaiende is.

Ombudsman in Well

De ombudsman houdt zijn spreekuur op donderdag 19 mei van 19.30 tot 20.30 in dorpshuis 'Ons Huis'. 

De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. U kunt hem aanspreken over onderwerpen waar u met de gemeente niet uitkomt. Denk aan klachten en vragen, onderwerpen zoals vergunningen, WMO, regels, .. 

Pagina's