Wellseind

Dorpsschouw Well & Wellseind

Op een koude woensdagochtend, 7 november 2018, hebben leden van de dorpsraad en leden van de werkgroepen samen met vertegenwoordigers van de gemeente op gebied van verkeer, groen en openbare ruimte een dorpsschouw gelopen door Well & Wellseind. Tijdens deze wandeling zijn alle punten besproken die de inwoners hebben ingediend op de 3 oproepen van de dorpsraad op de facebookpagina Wellingelicht.

Update Maas-Waalweg

In een nieuwsbrief vanuit de gemeente lezen we dat er 2 rotonde's komen: bij Nederhemert (Noord) en bij Delwijnen. Goed nieuws voor al onze fietsers, met name de jeugd die over deze route naar school moet.

Komt de Maas-Waalweg er eindelijk van? Volgens de planning in bijgevoegde nieuwsbrief begint de aanleg vanaf juni 2018.

Over de rotonde bij Nederhemert wordt op 21 maart een inloopavond georganiseerd in het Dorpshuis te Nederhemert. Mocht u geïnteresseerd zijn .. 

 

BD: "AED in bijna alle dorpen Bommelerwaard"

Binnenkort hangt er ook een AED in Wellseind. Mooi dat we als Dorpsraad op de achtergrond hiervoor ook nog iets hebben kunnen betekenen. 

Heeft u/heb jij al een AED-cursus gevolgd? Aanbevolen om te doen; wordt dan gelijk ook burgerhulpverlener. Bij een oproep voor reanimatie krijgen aangesloten burgers een SMS met een oproep om hulp te gaan verlenen. Zie voor meer informatie de site van de Hartstichting.

De Hartstichting heeft een aparte app voor reanimatie. Onder andere de EHBO biedt verschillende cursussen aan om te leren reanimeren.